התקנת מנורות + כבלים לגינה בבניין
לפני - 1
לפני - 1
אחרי - 1
אחרי - 1
לפני - 2
לפני - 2
אחרי - 2
אחרי - 2
לפני - 3
לפני - 3
אחרי - 3
אחרי - 3